Info over RES PREPAID 

We moeten meedelen dat de RES-organisatie voorlopig nog niet tot een oplossing is kunnen komen met de curators van RES PREPAID bvba.

Dit heeft als gevolg dat de kaarten/rekeningen voorlopig nog geblokkeerd zullen blijven.

U zal zich nu moeten wenden tot de curators van RES PREPAID bvba om uw vordering in te dienen om alzo uw euro-saldo op te vragen.

De curatoren van RES PREPAID bvba beschikken over alle nodige data en rekeningstanden om uw aanvraag correct te kunnen afhandelen.

De curatoren van RES PREPAID bvba zijn Ilse Van de Mierop en Steven Verbeke. Gelieve u dan ook tot hen te wenden met alle vragen in verband met het opvragen van uw euro-saldo.

Ilse Van de Mierop - ilse.vandemierop@dlapiper.com
Steven Verbeke - sv@vllaw.be

Bent u nog in het bezit van een RES PREPAID-kaart en wenst u het RES- en €-saldo te raadplegen? Klik dan op onderstaande link :

SALDO RAADPLEGEN