BVBA RES PREPAID in faillissement

Beste,

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Leuven dd. 18 april 2019 werd het faillissement uitgesproken van de BVBA RES PREPAID, uitgever van RES PREPAID-kaarten aan particulieren.

De andere vennootschappen van de RES-groep werden niet failliet verklaard.

De curatoren onderzoeken de diverse aspecten van de zaak, kijken of een oplossing kan worden uitgewerkt en zo ja welke.

Zij hopen u spoedig te kunnen berichten. Wegens intrekking van de vergunning door de Nationale Bank, is het verder gebruik van de RES PREPAID-kaarten van de particulieren onmogelijk geworden, zodat zij werden geschorst.

Om praktische redenen verzoeken zij u te wachten op verdere communicatie via dit kanaal.

Voor de BVBA RES PREPAID in faillissement,

Haar curatoren,
Steven Verbeke
Ilse Van de Mierop