RES maakt zich klaar voor de toekomst .

Hoe zal RES in de toekomst werken ?

1. Het basis-idee van RES sinds 1996 blijft behouden

Een netwerk bouwen op basis van RUIL ter ondersteuning van lokale handelaars, kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen


2. Als je RES aanvaardt krijg je snel nieuwe klanten en extra omzet die je anders waarschijnlijk niet zou hebben. 

Ook is het een efficiënte manier overstocks snel te liquideren, lege bedden en tafels op te vullen enz ….

Deze potentiële klanten zijn zowel de andere RES-leden-handelaars (en hun families en medewerkers en ook consumenten, die over RES-tegoeden beschikken)


3. RES voorwaarden 

De ervaring (van 25 jaar) heeft ons geleerd dat wij de RES-handelaars moeten vrij laten beslissen hoeveel RES %, wanneer en op welke producten zij RES aanvaarden. Zie ook art. 14.1 van het Huishoudelijk Reglement van RES.

Het enige wat wij vragen is dat iedere RES-handelaar de verantwoordelijkheid neemt om de RES-voorwaarden ZELF te PUBLICEREN – via de online-RES rekening (*) – en te wijzigen of aan te passen, zodat alles correct gepubliceerd en gecommuniceerd wordt naar alle RES-gebruikers. Dit om evidente misverstanden en misnoegen te vermijden.

(*) binnenkort kan dit ook via de RES APP.4. RES promo's en aanbiedingen 

Promo's en aanbiedingen worden verder geautomatiseerd en gestroomlijnd en via één kanaal samengebracht. Momenteel staan die op meerdere plaatsen gepubliceerd – zoals Facebook/handelaars, aanbiedingen op www.res.be, de RES APP, www.resmarket.be en via de wekelijkse maxmails.

Ook pro-actieve ‘push’ promoberichten zullen in de nabije toekomst mogelijk zijn via geautomatiseerde applicaties met mogelijkheden tot keuze doelgroep, regio’s enz.5. RES agenten en vertegenwoordigers

De economische omstandigheden en budgetten zullen niet meer toelaten om full-time agenten en medewerkers op de payroll te hebben en bezoeken af te leggen. Bezoeken zullen dus tot een minimum (moeten) beperkt worden.

Wel wordt er verder ingezet op dienstverlening voor het behandelen van vragen en opvolging via EMAIL, CALL-CENTER, ONLINE CHATBOX enz.

ADMINISTRATIE - automatisatie

Uiteraard zullen een aantal medewerkers actief blijven, maar bvb op gebied van administratie (rekeningen, facturen enz) wordt alles verder geautomatiseerd en is alle administratie beschikbaar via de online-RES-rekening en de RES APP

Daarnaast zal RES stap per stap overschakelen naar een PAPERLESS-BACK-END-systeem. Deze evolutie werd reeds gedeeltelijk opgestart.6. Deelname kosten (voor de RES-handelaar) tot een minimum beperken

Reeds 25 jaar blijken de – nochtans beperkte deelnamekosten – een struikelblok te zijn voor

vele RES-handelaars.

Tijdens de periode PREPAID werden deze kosten in EUR herleid tot bijna 0. Het toetredingsbedrag (opening RES-rekening) was GRATIS, de transactie-werkings-kosten en jaarlijkse bijdragen mochten volledig in RES betaald worden (dikwijls zelfs met inbegrip van verschuldigde BTW).

Na de wetswijziging PREPAID waren wij verplicht het business-inkomstel-model te herzien. (80% van de EUR inkomsten vielen weg van de ene op de andere dag !?)

De bedoeling is om in de toekomst hiervoor terug oplossingen te vinden en dit via het RES SWAP concept.

7. RES  Swap - RES-ruiltegeoeden verkopen in EURO aan consumenten 

Naast het RES-basis-concept wordt dit nieuwe RES-product zeer binnenkort opgestart.

RES SWAP heeft 2 doelen :

A. Met deze ‘uitzondering’ zullen RES-handelaars in de mogelijkheid zijn om RES-ruil-tegoeden rechtstreeks te verkopen in EUR, met een korting, aan consumenten via het RES SWAP PLATFORM op de RES APP.

Dit concept zal volledig geautomatiseerd functioneren.

B. Wij blijven overtuigd dat deelname van consumenten aan het RES concept noodzakelijk zijn (*) – en dit vooral voor de detailzaken, horeca, persoonlijke verzorging, evenementen enz.

Voor consumenten zal het RES SWAP concept zeker motiverend functioneren aangezien het eigenlijk een KORTING systeem is, dat ze zal motiveren om wat meer aan te kopen bij lokale RES-handelaars (in plaats van op de talrijke online shop en bij de internationale ketenwinkels)

(*) sinds 2000 worden consumenten betrokken bij het RES-concept : eerst (van 2001 tot 2008 met het RES PLUS concept, afgevoerd wegens niet succesvol en nadien van 2010 tot 2019 met het succesvolle RES PREPAID concept.)


8. Terminals en RES-betaalkaarten 

Betaalterminals en (plastiek) betaalkaarten zijn te duur, in werking en in onderhoud. Dat zal je ook opmerken in andere ‘betaal-systemen’.

Daarom heeft RES geïnvesteerd in online en mobile payment (via oa QR code)

Deze applicaties zijn nu reeds operationeel via de RES APP (download RES BELGIUM)

RES voert deze overschakeling stap per stap uit en zal zo onze werkingskosten in de toekomst aanzienlijk kunnen beperken.9. Nieuwe RES-rekeningen openen 

Ook de administratieve verwerking voor opening van nieuwe RES-rekeningen wordt volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Ook dit zal kostenbeperkend werken.

Deze ontwikkeling werd intussen ook al voorbereid en opgestart.

Daarnaast worden diverse mogelijkheden onderzocht op welke manieren wij het RES-netwerk van handelaars terug kunnen laten groeien.

Ook hiervoor worden stappen ondernomen.

CONCLUSIE : de RES APP wordt een cruciale TOOL voor de werking van RES10. Meetings en RES-beurzen 

Clicks en Bricks – inderdaad, het is en blijft een ‘mensen-business’.

Van zodra de toestand – oa. Corona en de budgetten – het toelaat zullen wij, terug, zoals in het verleden, regelmatig RES-meetings organiseren en dit vooral in samenwerking met regionale ‘enthousiaste en gemotiveerde’ RES handelaars.11. RES magazine & info 

Van zodra de budgetten het toelaten zal er terug een RES-magazine gepubliceerd worden, evenwel waarschijnlijk alleen in digitale versie.

layout styles