Snel nieuwe klanten, extra omzet en RES-kredieten aan 0% intrest

Vandaag doen bijna 6.000 Belgische lokale handelaars en kmo's zaken met de RES-euro. Zij aanvaarden RES als betaling en betalen op hun beurt een aantal van hun aankopen of investeringen geheel of gedeeltelijk met RES-euro. 
Daarnaast gebruiken tienduizenden particulieren reeds een RES PREPAID-betaalkaart voor hun aankopen. 

RES PREPAID 

Particuliere consumenten kunnen een gratis RES-rekening openen en zo een RES PREPAID-betaalkaart bekomen.  
Deze kaart kan online herladen worden en telkens kan de consument extra RES-geld bekomen, dit om hem te motiveren om aan te kopen bij onze lokale RES-handelaars (detail- en horecazaken). Op deze manier krijg je een concurrentieel voordeel ten opzichte van grote multinationals en internationale webshops. 
De consument verhoogt zo zijn koopkracht en bovendien ondersteunt hij solidair de lokale economie. 
Momenteel loopt er een permanente actie, waarbij de particulieren bij iedere herlading 50% extra RES ontvangen (maximumbedrag op de kaart is 150 euro).

Voordeel voor jou als handelaar :

- Nieuwe klanten en exta omzet
- De RES-organisatie betaalt de extra RES die consumenten ontvangen
- Concurrentieel voordeel ten opzichte van grote multinationals en internationale webshops
- De RES-organisatie groeit sneller en krijgt extra inkomsten die weer geïnvesteerd worden in de verdere uitbouw van het RES-netwerk. 

RES-krediet aan 0% intrest

Tot de RES-mogelijkheden behoren ook diverse intrestloze RES-kredieten, zoals bouw-, investerings- en kaskredieten. Deze kredieten zijn intrestloos. Het is immers de basisdoelstelling van de RES-coöperatieve om de lokale economie te stimuleren. De terugbetaling van deze kredieten gebeurt met de door jou ontvangen RES-euro's (jouw verkopen in RES). De termijnen en voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur en de RES-kredietcommissie. Een eenvoudig, maar zeer doeltreffend en goedkoop krediet. 

RES-kaskrediet 
Bij opening van een RES-rekening wordt automatisch een intrestloos kaskrediet van 2.000 RES toegekend.

RES-leningen of RES-investeringskredieten
RES-kredieten kunnen eveneens voor grotere investeringen en dus op langere termijn terug afgelost worden.