Snel nieuwe klanten, extra omzet en RES-kredieten aan 0% intrest

Vandaag doen bijna 5.000 Belgische lokale handelaars en kmo's zaken met RES. Zij aanvaarden RES als betaling en betalen op hun beurt een aantal van hun aankopen of investeringen geheel of gedeeltelijk met RES. 

RES-krediet aan 0% intrest

Tot de RES-mogelijkheden behoren ook diverse intrestloze RES-kredieten, zoals bouw-, investerings- en kaskredieten. Deze kredieten zijn intrestloos. Het is immers de basisdoelstelling van de RES-coöperatieve om de lokale economie te stimuleren. De terugbetaling van deze kredieten gebeurt met de door jou ontvangen RES. De termijnen en voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur en de RES-kredietcommissie. Een eenvoudig, maar zeer doeltreffend en goedkoop krediet. 

RES-kaskrediet 
Bij opening van een RES-rekening wordt, na goedkeuring van de Raad van Bestuur, een intrestloos kaskrediet van 2.000 RES toegekend.

RES-leningen of RES-investeringskredieten
RES-kredieten zijn eveneens mogelijk voor grotere investeringen en kunnen dus op langere termijn terug afgelost worden.